Chorizo Fresco Bellota MALDONADO

Chorizo Fresco Bellota MALDONADO

Ref. 438005

Ref. 438005

Panceta Curada Bellota 100% ...

Panceta Curada Bellota 100% ...

Ref. 438006

Ref. 438006

Papada Curada Bellota 100% ...

Papada Curada Bellota 100% ...

Ref. 438008

Ref. 438008

Solomillo Bellota 100 % Embuchado ...

Solomillo Bellota 100 % Embuchado ...

Ref. 438007

Ref. 438007