Chorizo Fresco Bellota MALDONADO

Chorizo Fresco Bellota MALDONADO

Ref. 438005

Ref. 438005

Panceta Bellota 100% Embuchada ...

Panceta Bellota 100% Embuchada ...

Ref. 438006

Ref. 438006

Solomillo Bellota 100 % Embuchado ...

Solomillo Bellota 100 % Embuchado ...

Ref. 438007

Ref. 438007